Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу №227 Дніпровської міської ради

 

Перелік документів необхідних для зарахування в заклад дошкільної освіти

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012,
Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305 (зі змінами та
доповненнями), лист Міністерства освіти і науки України від 10.04.2019
№1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних
груп ЗДО», листа МОН № 1/8504-22 від 27.07.22 «Про окремі питання
діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», на
підставі висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку
дитини КУ ІРЦ ДМР

ЯКЩО ВИ ОБРАЛИ НАШ САДОЧОК
Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює директор ЗДО протягом
календарного року на підставі:
1 Заява про зарахування (подається особисто одним із батьків або іншим
законним представником дитини);
2. Копія свідоцтва про народження дитини;
3. Форма 086-1/0;
4. Форма N 063/о «Карта профілактичних щеплень»
5. Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
КУ ІРЦ ДМР


Групи у ЗДО комплектуються за віковими ознаками.
За дитиною зберігається місце в ЗДО у разі її хвороби, карантину,
санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а
також у літній оздоровчий період.