Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу №227 Дніпровської міської ради

 

Нормативно-правова база

 

Нормативно-правова база,

що регулює діяльність закладу дошкільної освіти:

Закони України:

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про охорону дитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Конвенція про права дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Кодекс законів про працю України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (із змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0648729-14#Text

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти ) (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти ) нова редакція»

https://mon.gov.ua/.../Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho...

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09. 2022 р. № 805

«Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

 

Рекомендації Міністерства Освіти і науки України :

 Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03. 2021 р. № 1/9-148

«Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti

Лист МОН №1/3378-22 від.07.03.2022 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu

Лист МОН №1/3454-22 від.15.03.2022 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2022/04/03/List-1.3454-22-15.03.22.pdf

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

https://mon.gov.ua/.../pro-zarahuvannya-do-zakladiv...

Лист МОН №1/3737-22 від.29.03.2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»

https://mon.gov.ua/.../pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv...

Лист МОН №1/4444-22 від.25.04.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист МОН від 25.04.2022 №1/4428-22 «Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками  освітнього процесу в  закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-1_442822

Лист МОН №1/6015-22 від.03.06.2022 «Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendacyi-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnika-direktora-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2022 № 4/1196-22 «Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей дошкільного віку»

https://mon.gov.ua/.../23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

https://document.vobu.ua/doc/13513

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»

https://znayshov.com/.../shchodo_zabezpechennia_osvity...

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»

https://mon.gov.ua/.../pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo...

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»

https://mon.gov.ua/.../shodo-zberezhennya-merezhi...

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»

https://mon.gov.ua/.../pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do...

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

https://mon.gov.ua/.../pro-okremi-pitannya-diyalnosti...

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22

«Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-okremi-pitannya-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci

Лист МОН від 21.10.2022 No1/12392-22 «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист МОН від 24.10.2022 No1/12502-22 «Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-vidrahuvannya-ditej-iz-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-v-umovah-vijni

Лист МОН від 20.12.2022 No1/15511-22 «Про методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti