Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу №227 Дніпровської міської ради

 

Нормативні документи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Нормативно-правові документи

з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 у закладі  дошкільної освіти

Закон України Про охорону дитинства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Закон України Про охорону праці

https://ips.ligazakon.net/document/T269400

Закон України Про відпустки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України Про дорожній рух

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text

Закон України Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Кодекс законів про працю України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Кодекс цивільного захисту України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Указ Президента України від 24.12.2019 № 948/2019 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» 

https://www.president.gov.ua/documents/9482019-31625

 

Накази МОН:

Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 « Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#Text

Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту»

https://ips.ligazakon.net/document/RE29753?an=10

Наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

Наказ МОН № 97 від 31.01.2018 року «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c5/40b/951/5c540b951e49c789513508.pdf

Наказ МОН України від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#Text

 

Лист МОЗ/МОН:

Лист МОЗ України від 29.03.2018 року № 111-01/89  Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60416/

Лист МОН України від 14.02.2019 року № 1/11-1491 Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-ta-dotrimannya-vimog-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-u-zakladah-doshkilnoyi-osviti

 Лист МОН України від 11.09.2020 року № 1/9-522 Щодо недопущення погіршення умов харчування

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-nedopushennya-pogirshennya-umov-harchuvannya-v-zakladah-osviti

Лист МОН  України від 12.02.2021 року № 1/9-65  Щодо невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну ​організацію освітнього процесу

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-nevidkladnih-zahodiv-spryamovanih-na-zberezhennya-zdorovya-ditej-ta-nalezhnu-organizaciyu-osvitnogo-procesu

Лист МОН  України від 22.02.2021 року № 1/9-90  Щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-poshirennyu-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-2-ta-zaprovadzhennya-novih-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv

Постанова головного державного санітарного лікаря № 9 від 26.08.2021 року   Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/612/756/06b/61275606b89b5610133628.pdf

Лист МОН № 1/7035-22 від 27.06.22 року «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 ​навчальному році»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-pochatku-202223-navchalnogo-roku-ta-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti

Листі МОН від 22.07.2022 № 1/8462-22. «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7707729-22#Text

 Лист МОН від 17.05.2023 №1/6990 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-ta-prohodzhennya-osinno-zimovogo-periodu-202324-roku

Лист МОН від 20.06.2023 р. № 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-bezpechnogo-osvitnogo-prostoru-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-ta-obladnannya-ukrittiv