Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу №227 Дніпровської міської ради

 

Освітній процес

 

 

Мова освітнього процесу

Згідно Статуту КЗДО № 227 ДМР  розділу 1, пункту 1.11:

«У закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.06.2021 №120)

 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти

Освітній процес у закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти, згідно з програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

з/п

Назва програми

Група

Джерело

 

1.

Комплексна освітня програма для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт»

Групи для дітей з ЗНМ

Лист ІМЗО

автор. колектив; наук. керівник К.Крутій

2.

Програма «Корекційне

навчання з розвитку мовлення

дітей дошкільного віку з ЗНМ»

Група для дітей із ППР

Групи для дітей з ЗНМ

Міністерство

освіти і науки

України

Наук. кер.

Рібцун Ю.В

3.

Програма розвитку дітей дошкільного віку  із затримкою психічного розвитку «Віконечко»

Група для дітей із ППР

Лист МОН

Авт.колектив:

М.В. Дмітрієва,

І.В. Недозим,

Т.Ф. Марчук

4.

Комплексна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»

Група для дітей із ППР

Групи для дітей з ЗНМ

Міністерство

освіти і науки

України

Наук. керівник

Скрипник Т.В

                                                  Парціальні програми

5.

. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей

 «Україна – моя Батьківщина»

Група для дітей із ППР

Групи для дітей з ЗНМ

Олена Каплуновська

Ірина Кичата

Юлія Палець

6.

Дитяча хореографія

Групи для дітей з ЗНМ

Авт. А. Шевчук

7.

«Шаховими стежинами»

Група для дітей з ЗНМ

старшого дошкільного

віку

В.І. Купрієнко,

О.Ю. Ходосенко,

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

 

 

Нормативні документи щодо дотримання мовного законодавства

 

1. Конституція України (ст. 10)https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i

2.Закон України “Про освіту” від 05.09.2017(ст. 7)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

3.Указ Президента України «Про Концепцію державної мовної політики»

    від 15.02.2010

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010#Text

4.Лист МОН від 17.09.2019 №1/9-581 «Про застосування державної мови в     освітньому процесі»

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-shodo-zastosuvannya-ukrayinskoyi-movi-v-osvitnij-galuzi

5. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як  державної» від 19.12.2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

 6. Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text

7. Рішення про затвердження Міської програми розвитку та функціонування української мови "Українською, будь ласка" на 2022-2025 роки

Законодавства про мову в Україні: https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=531844&name=7/26

8. Лист МОН «Щодо застосування державної мови в освітній галузі» від 01.02.2018

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-shodo-zastosuvannya-ukrayinskoyi-movi-v-osvitnij-galuzi

9. Рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» https://mova-ombudsman.gov.ua/informuvannya/rekomendaciyi-ta-visnovki

10. Лист МОН України від 03.08.2022 «Про застосування державної мови» https://nmv.zsmu.edu.ua/upload/mova/List_mon_mova.pdf

 

 

План заходів щодо забезпечення функціонування державної мови

в освітньому процесі КЗДО №227 ДМР

на 2023-2024 навчальний рік

 

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Термін  виконання

Відповідальні
 

ФОРМУВАННЯ КОМФОРТНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УКРАЇНОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

 

1.Забезпечення дотримання працівниками закладу освіти законодавства України в частині провадження освітнього процесу українською мовою

 

1.Проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи

серед  працівників закладу щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної мови, підвищення якості мовної освіти

Протягом року

Директор

 

 2.  Сприяти встановленню

взаємозв’язків мови з духовним життям народу(долучати співробітників

до  відвідування україномовних вистав за творами українських авторів)

Протягом року

 

 

 

Голова ПК

 

 

 

2. Підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних працівників для підвищення якості освіти

1.КРУГЛИЙ СТІЛ: «Українська мова як основа національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку»

09.2023

Вихователь-методист

2. Участь у написанні «Всеукраїнського

радіодиктанту національної єдності»

10.2023

Педагоги

3.МАЙСТЕР-КЛАС

 « Фольклорні скарби українського народу»

01.2024

Вихователі

4. Моніторинг дотримання норм законодавства щодо мови освітнього процесу

 

Вихователь-методист

3. Розширення сфери застосування української мови дітьми як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання

1. ВІДЕО-ЗАНЯТТЯ(ГРА)

День мови і писемності.

«Яка наша мова?»

10.2023

Педагоги

2. Конкурс фотоматеріалів

До Соборності

«Моя Україна – соборна, вільна, неподільна»

01.2024

Педагоги

3. МОВНА ГРА

«Рідна мова в іграх, віршах і загадках»(великодні забави)

03.2024

Вихователі

4. Літературно-мистецьке свято «Рідна мова - коріння нації!», «День поезії - це свято!»

05.2024

Педагоги

ВИКОРИСТАННЯ БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СПІЛКУВАННІ З ДІТЬМИ

МОТИВУВАННЯ БАТЬКІВ ВИКОРИСТОВУВАТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

4. Проведення просвітницької роботи серед батьків щодо важливості і актуальності вивчення та використання української мови в повсякденному житті

 1.КОНСУЛЬТАЦІЯ:

« Розвиток мовлення засобами художньої літератури»

11.2023

Педагоги

2.БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ: «Українською, будь ласка»

02.2024

Вихователі

3. ПОРАДНИК:

«Громадянин виховується з дитинства»

05.2024

Вихователі